Visie en missie

Ro-Manna heeft als doel: vanuit Bijbelse opdracht ‘de naaste liefhebben’ door te voorzien in de nood van Roma in noordwest Roemenië middels hulpgoederen in de breedste zin, financiën en geestelijke ondersteuning middels toerusting van voorgangers van kerken in het gebied van de Roma.

Visie
Het bestuur van Stichting Ro-Manna vindt dat de inwoners van Romadorpen in noordwest Roemenië toegang moeten hebben tot schoon drinkwater, een toilet in huis, een veilig en warm huis, voedsel, warme kleding, wegen en onderwijs.

Missie
Het ontwikkelingswerk van Imre en Maria Kostza, in meer dan twintig Romadorpen in noordwest Roemenië, is de basis voor alles wat Ro-Manna doet. Ro-Manna streeft ernaar om alle Romakinderen uit deze dorpen de mogelijkheid te geven om naar school te gaan en steunt het ontwikkelingswerk van Imre en Maria om de kloof in welvaart en levensomstandigheden tussen de Roma en de niet-Roma te verkleinen en de spiraal van armoede en uitsluiting waarin veel Roma zich bevinden, te doorbreken.

Wij werken aan concrete en blijvende verbeteringen in de levensomstandigheden van de Roma door:

  • lokale leiders Imre en Maria Kostza te steunen in hun werk;
  • vanuit Nederland te voorzien in spullen die daar niet zijn;
  • jaarlijks de dorpen te bezoeken om spullen uit te delen en te luisteren naar de Roma;
  • zoveel mogelijk Romakinderen te voorzien in schoolspullen;
  • Romakinderen, hun familie en de gemeenschap waarin zij leven in staat te stellen in hun basisbehoeften te voldoen;
  • de mogelijkheden van kinderen te vergroten zodat ze volledig mee kunnen doen in de samenleving;
  • op te komen voor het recht op onderwijs van de Romakinderen;
  • vriendschappen op te bouwen met de Roma.  

Kernwaarden
Kernwaarden van onze stichting zijn: compassie met de lokale bevolking, respect voor de lokale omstandigheden, helpen door te luisteren, vriendschap en samenwerking met lokale bestuurders. Bij alles wat wij doen verliezen wij onze kernwaarden niet uit het oog.

De dorpen
Do dorpen die we ondersteunen liggen in het noordwesten van Roemenië, in de historische regio Transsylvanië . Een aantal Romadorpen waar we zijn geweest hebben we alvast opgesomd, deze lijst wordt binnenkort aangevuld: Cheșereu, Adoni, Tarcea, Galoșpetreu, Șilindru, Sânnicolau de Munte, Cubulcut, Ciuhoi, Șimian, Ciocaia, Sălacea, Târgușor, Albiș en Săcueni.

De dorpen bevinden zich aan de Hongaarse grens. De Hongaren die in het gebied wonen krijgen steun van de Hongaarse regeringen, deze geeft veel financiële steun aan kerken en scholen. De Roma krijgen dit niet, waardoor de verschillen in welvaart groot zijn.

%d bloggers liken dit: