Transparantie

Stichting Ro-Manna is opgericht in juni 2020 en heeft daarom nog geen keurmerken. Wij zijn nog bezig met de volgende zaken: stichting romanna stichting romanna

  • CBF-erkenning (kunnen we pas in 2021 aanvragen met het jaarverslag van 2020)
  • een privacy protocol
  • we volgen de gedragscodes van Goede Doelen Nederland

Algemeen Nut Beogende Instelling
Stichting Ro-Manna beschikt sinds augustus 2020 over een ANBI-verklaring, die garandeert dat de Belastingdienst Stichting Ro-Manna erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit biedt fiscale voordelen voor zowel sponsors als voor Stichting Ro-Manna. stichting romanna stichting romanna

Privacy
Stichting Ro-Manna is verwerkingsverantwoordelijke volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Stichting Ro-Manna verwerkt de persoonsgegevens van sponsors op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de AVG. 

Beloningsbeleid voor bestuursleden van Ro-Manna
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Bestuursleden mogen declaraties indienen voor de reiskosten die gemaakt zijn in verband met de werkzaamheden voor Stichting Ro-Manna. Dit hoeven ze niet te doen. Vaak betalen ze het uit eigen portemonnee. In het jaarverslag wordt duidelijk gemaakt voor hoeveel euro er aan declaraties zijn ingediend en betaald.

Download hieronder onze documenten

stichting romanna stichting romanna stichting romanna stichting romanna stichting romanna stichting romanna stichting romanna stichting romanna

%d bloggers liken dit: