Imre & Maria

In 1996 rondde Imre Kostza zijn Bijbelschool af en werd jeugdpastor in de Free Christian Church in Berettyoujfalu, Hongarije. Daar kwam hij anderhalf jaar later in contact met een Gipsy Church, die voor het eerst ontstond in één van de Roma-dorpjes. Het ontstaan van deze kerk was mede vanwege het feit dat de Roma buitengesloten zijn van de Roemeens-Hongaarse bevolking in het gebied. De verschillen zijn te groot. Hij verteld hoe hij begonnen is…

Mijn bewogenheid voor deze bevolkingsgroep maakte dat ik in 1998 pastor werd in deze Romakerk. Ik wilde het leed onder de Roma verzachten en vanuit de kerk deze mensen voorzien van praktische hulp in de vorm van voedsel, huisvesting en kleding.

Al snel breidde het werk (onder de naam Gypsy Mission) zich uit naar andere Roma dorpen. Overal ontstonden kleine groepen die, gemotiveerd door bewogenheid en liefde vanuit de Bijbel, hun naaste wilden helpen. In dit gebied zijn het de armste mensen, die onvoldoende middelen en mogelijkheden hebben om te voorzien in hun dagelijkse behoeften.

Gipsy Mission kwam in contact met mensen uit Nederland. Vanuit kerken in Scherpenzeel en Winschoten kwamen mensen naar Hongarije en Roemenië . Ze zagen met eigen ogen hoe groot de armoede is. Veel Roma leven vandaag de dag nog steeds in deze erbarmelijke omstandigheden. In Nederland werden acties op touw gezet om in de Roma dorpen te helpen. Hierdoor konden huisjes worden gebouwd, voedsel en kleding gebracht en kleinschalige landbouwprojecten gestart waardoor de mensen leerden om te voorzien in hun eigen voedsel middels een soort van volkstuintjes.

In veel Roma dorpen ontstonden kerkjes die fungeren als dorpshuis. Mensen ontmoeten elkaar, krijgen hulp onderwijs en Bijbelstudies waardoor hun eigenwaarde en onderlinge liefde en zorg toeneemt.

Inmiddels zijn in de regio noordwest Roemenië, waar ik werkzaam ben, in 17 van de 22 dorpjes nieuwe kerken ontstaan. Onder de bevolking is veel behoefte aan onderwijs en toerusting. Veel van deze plaatselijke kerken worden geleid door de eigen mensen die weinig kennis tot beschikking hebben. Ik organiseer daarom jaarlijks één of meerdere voorgangers-conferenties om deze mensen toe te rusten. Zij zijn namelijk de spil in het werk. Door hen worden de mensen bereikt en zijn er mogelijkheden om te helpen met sociale hulp zoals het voorzien in kleding, voedsel en hout voor de kachels in de winter.

Naast deze regio zijn er nog tal van dorpjes die nog niet bereikt zijn. Daar is nog geen goede hulp. Gipsy Mission heeft telkens weer de uitdaging om uit te reiken en te zoeken naar middelen en mogelijkheden mensen te helpen.

Ik ben dankbaar voor alle hulp die er tot nu toe is geboden. Het  maakt dat ik meestal fulltime kan werken in deze dorpen. In mijn werk als pastor ben ik namelijk ook afhankelijk van de financiële ondersteuning door donaties en giften vanuit Nederland (via o.a. Romanna). Als er onvoldoende is zoek ik of Maria, mijn vrouw, tijdelijk ander werk om ook te voorzien in de levensonderhoud van mijn gezin. Graag werk ik echter fulltime in deze Gipsy Mission. Op dit moment (2020) ligt veel werk stil vanwege corona. Hierdoor kunnen veel mensen niet aan het werk en hebben ook de Roma minder inkomsten. De nood neemt toe.

Mijn vrouw Maria en ik vertrouwen dat God voorziet in alle omstandigheden. Dat doet Hij mede via u. U die ons helpt om door te gaan met dit belangrijke werk. Ik zie uit naar een groeiende en blijvende betrokkenheid en relaties met u en met de vriendschap via Romanna.

Shalom en zegen,

Imre & Maria Kostza

%d bloggers liken dit: